شرکت آلومینیوم فاز
مقدم شمارا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم ومجموعه های خودروی  تهران  گرامی میدارد.ازتاریخ16الی19 آبان  ماه 1399-